Bur­ge­mees­ter Bol­si­us: “Groen in en om de stad geeft kwa­li­teit”

In de laat­ste serie van ‘De favo­rie­te natuur van’ staat bur­ge­mees­ter Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Amers­foort cen­traal. Bol­si­us: “Het groen in en om de stad geeft kwa­li­teit en meer­waar­de aan de leef­om­ge­ving. Daar­om zijn ver­bin­din­gen van­uit de stad naar bui­ten ook zo belang­rijk”. “Ik heb op ande­re plek­ken gewerkt waar men bij de aan­leg […]

Bur­ge­mees­ter Zand­voort plant met kin­de­ren bomen

Op woens­dag 3 novem­ber heeft Zand­voort de Boom­feest­dag met dit jaar als the­ma ‘Bomen maken onze buurt ‘ gevierd. Bur­ge­mees­ter Meij­er heeft met leer­lin­gen van twee scho­len de eer­ste boom geplant. De bomen zijn geplant als afslui­ting van de omvang­rij­ke rio­le­ring- en her­in­rich­ting­werk­zaam­he­den van de Konin­gin­nen­buurt. De gemeen­te heeft de Boom­feest­dag niet op de datum […]