Berichten

In de laatste serie van ‘De favoriete natuur van’ staat burgemeester Lucas Bolsius van de gemeente Amersfoort centraal. Bolsius: “Het groen in en om de stad geeft kwaliteit en meerwaarde aan de leefomgeving. Daarom zijn verbindingen vanuit de stad naar buiten ook zo belangrijk”.

“Ik heb op andere plekken gewerkt waar men bij de aanleg van infrastructuur helemaal geen rekening had gehouden met dat soort verbindingen. Hier vormen de snelwegen een natuurlijke grens voor de stad, maar geen onoverkomelijke barrière. Je kunt er overal onderdoor en overheen. Langs de Arnhemseweg, over de brug bij Nimmerdor, via het fietspad langs de Pon-lijn. En over het water bij Schuilenburg.”

Lees het volledige bericht op De Stad Amersfoort.nl »

Bron:
De Stad Amersfoort

 

 

Op woensdag 3 november heeft Zandvoort de Boomfeestdag met dit jaar als thema ‘Bomen maken onze buurt ‘ gevierd. Burgemeester Meijer heeft met leerlingen van twee scholen de eerste boom geplant. De bomen zijn geplant als afsluiting van de omvangrijke riolering- en herinrichtingwerkzaamheden van de Koninginnenbuurt.

De gemeente heeft de Boomfeestdag niet op de datum dat deze landelijk wordt gevierd laten plaats vinden. Dat komt omdat bomen die in het najaar worden geplant meer kans hebben om te gaan groeien dan bomen die in maart op de Nationale Boomfeestdag worden geplant. Door de geringe hoeveelheid vocht in de bodem van Zandvoort hebben nieuwe bomen veel moeite om aan te slaan. De gemeente stelt op verzoek van de scholen les- en voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

 

Bron:
Zvoort.nl