Burgemeester Zandvoort plant met kinderen bomen

Op woensdag 3 november heeft Zandvoort de Boomfeestdag met dit jaar als thema ‘Bomen maken onze buurt ‘ gevierd. Burgemeester Meijer heeft met leerlingen van twee scholen de eerste boom geplant. De bomen zijn geplant als afsluiting van de omvangrijke riolering- en herinrichtingwerkzaamheden van de Koninginnenbuurt.

De gemeente heeft de Boomfeestdag niet op de datum dat deze landelijk wordt gevierd laten plaats vinden. Dat komt omdat bomen die in het najaar worden geplant meer kans hebben om te gaan groeien dan bomen die in maart op de Nationale Boomfeestdag worden geplant. Door de geringe hoeveelheid vocht in de bodem van Zandvoort hebben nieuwe bomen veel moeite om aan te slaan. De gemeente stelt op verzoek van de scholen les- en voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

 

Bron:
Zvoort.nl