Stan­ding Gar­den in Arn­hem wint Green Buil­ding Award 2012

Stan­ding Gar­den in Arn­hem heeft de Green Buil­ding Award 2012 gewon­nen. Dit maak­te jury­voor­zit­ter Elco Brink­man, vir­tu­eel via video aan­we­zig, bekend op don­der­dag 13 sep­tem­ber. Stan­ding Gar­den is een staan­de stei­le groe­ne tuin bestaan­de uit basis­kor­ven, gevuld met een spe­ci­aal sub­straat. Lees hier het vol­le­di­ge en bekijk de film­pjes »  

Green Buil­ding Award 2012 staat in het teken van dak- en gevel­be­groe­ning

Er zijn onge­veer drie­hon­derd pro­jec­ten in het hele land geno­mi­neerd voor de Green Buil­ding Award 2012. Door uw stem uit te bren­gen op de web­si­te www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepa­len wie het mooi­ste groe­ne dak van Neder­land heeft. De award bestaat uit drie ver­schil­len­de prij­zen: een prijs voor klei­ne (tot 250 m²), voor mid­del­gro­te (250 […]