Over bomen en bui­en

De water­huis­hou­ding van onze ste­den staat onder druk. Door de kli­maats­ver­an­de­ring stijgt de hoe­veel­heid neer­slag. Voor­al in de win­ter­maan­den nemen de bui­en toe. In de stad staan regel­ma­tig stra­ten blank en lopen kel­ders onder water. De rio­len kun­nen de hoe­veel­heid water niet meer aan en stro­men over. Daar­door komt er onge­zui­verd water in onze rivie­ren. […]