Over bomen en buien

De waterhuishouding van onze steden staat onder druk. Door de klimaatsverandering stijgt de hoeveelheid neerslag. Vooral in de wintermaanden nemen de buien toe. In de stad staan regelmatig straten blank en lopen kelders onder water. De riolen kunnen de hoeveelheid water niet meer aan en stromen over. Daardoor komt er ongezuiverd water in onze rivieren. Het grootste probleem is vooral hoe om te gaan met die grote hoeveelheid neerslag die in korte perioden in de steden neervalt. In de steden worden nu maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen, ondermeer door regenwater op een andere wijze af te voeren. Kunnen bomen hierbij helpen?

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in Bomennieuws lente 2008

Ook interessant:
Klimaat, wateroverlast, stadsbomen

Bron:
Bomenstichting
Kenniscentrum triple E (Fred tonneijck)