Berichten

Op woensdagmiddag 5 oktober zal auteur Marco Hoffman van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) het eerste exemplaar van de brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ overhandigen aan Annemieke Fontein – hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur van de gemeente Rotterdam.

De overhandiging vindt plaats om 13.30 uur in de VIP ruimte op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. De brochure is een uitgave van Plant Publicity Holland en is gefinancierd door Productschap Tuinbouw, als onderdeel van het project ‘Themaonderzoek Sortiment’.

Heldere uitleg
Regelmatig is er verwarring over de begrippen inheemse, uitheemse soorten en autochtone herkomsten. Een heldere en correcte uitleg is van groot belang, omdat dit een essentiële basis is voor een goede discussie. De brochure ‘Inheemse en uitheemseplantensoorten in stad en landschap’ geeft hierover een heldere uitleg.

Discussie
Natuurbeheerders en ecologen hebben de afgelopen jaren de aanplant van inheemse soorten en autochtone herkomst sterk gepromoot. Dit wordt extra gevoed door de grote maatschappelijke belangstelling voor biodiversiteit en duurzaamheid. Veel genoemde argumenten voor het gebruik van inheemse soorten zijn de wens om genetisch erfgoed in stand te houden en het feit dat inheemse soorten hebben bewezen goed aangepast te zijn aan het Nederlands klimaat. Maar er zijn ook tegengeluiden. In een recent opiniestuk van een aantal internationaal bekende ecologen in het tijdschrift Nature wordt de bescherming van de eigen natuur en de voorkeur voor eigen soorten sterk gerelativeerd. De natuur verandert door klimaatverandering, overbemesting en verstedelijking zo sterk, dat de begrippen inheems en uitheems snel aan betekenis verliezen. We kunnen maar beter aanvaarden dat de natuur verandert en daar praktisch mee omgaan, aldus deze auteurs.

Uitdaging
Het is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen onze kostbare natuur met mooie inheemse soorten en onze waardevolle (groen)cultuur met een grote diversiteit aan prachtige en/of functionele uitheemse soorten. Ook afgeleiden hiervan, zoals cultivars en autochtone herkomst hebben daarbij grote waarde. Voor het maken van de juiste keuze is de locatie en vooral de functie die een beplanting daarbij moet vervullen van essentieel belang.

Bestellen
Brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ is vanaf 5 oktober te bestellen bij Plant Publicity Holland via info@pph.nl. Kosten: €5,00, inclusief BTW en verzendkosten. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van de adresgegevens.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De brochure ‘Vaste planten in het openbaar groen, voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen’ is gisteren tijdens de Kennisbijeenkomst ‘Meer groen in tuin en plantsoen’ in Nijmegen gepresenteerd. Onderzoeker Margareth Hop van PPO/WUR en auteur van de brochure overhandigde het eerste exemplaar aan Jan van Reijendam van de Vereniging Stadswerk.

Van Reijendam benadrukte het belang van het onderzoek van PPO/WUR. Zij helpen mee de kennis paraat te houden; nieuw onderzoek te doen en deze kennis samen met Plant Publicity Holland middels de campagne De Groene Stad te verspreiden.

Reputatie
In het Nederlands openbaar groen worden weinig vaste planten gebruikt. De oorzaak daarvan is dat vaste planten een slechte reputatie hebben bij groenbeheerders. Ze worden veelal gezien als duur en veel onderhoudend vragend.

 

Onderhoudsarme beplantingen
Deze reputatie was 25 jaar geleden misschien terecht, maar in de tussentijd zijn er nieuwe beheermethoden ontwikkeld en nieuwe soorten in de praktijk uitgetest. Daarmee zijn onderhoudsarme beplantingen te maken, die zelfs goedkoper uitpakken dan een heestervak of gazon. Dat biedt veel  nieuwe mogelijkheden voor het gebruik. Dit blijkt uit het onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) met financiering van het Productschap Tuinbouw. Deze onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de brochure ‘Vaste planten in het openbaar groen’, die wordt uitgegeven door Plant Publicity Holland.

Deze brochure gaat in op allerlei aspecten van het werken met vaste planten. Deze brochure is bedoeld voor iedereen met interesse in actuele kennis over het werken met functionele, onderhoudsvriendelijke vaste planten in het openbaar groen.

Bestellen
De brochure is te bestellen bij Plant Publicity Holland door overmaken van euro 5,00 (inclusief 6% BTW en verzendkosten) op giro rekening 14533 ten name van Plant Publicity Holland in Boskoop, met referentie ‘Vaste planten boek’ en met vermelding van uw adres. Bij een afname van 20 stuks of meer is de prijs euro 3,00 per boekje.

Download hier de brochure »

Tijdens het op 21 oktober gehouden symposium ‘Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen’  bij Helicon Opleidingen in Nijmegen werd de nieuwe brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’ gepresenteerd. De brochure is geschreven door Marco Hoffman van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en wordt uitgegeven door Plant Publicity Holland.

De brochure geeft voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers bij gemeenten te informeren over hoe de natuur dichtbij huis kan worden gehaald. Daarnaast bevat de brochure achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en staan er handige soorttabellen in van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeenten om biodiversiteit te bevorderen.

Uitstekend
Auteur Marco Hoffman overhandigde het boekje gisteren aan de voorzitter van de Nederlandse Bijenvereniging en de voorzitter van de Nijmeegse Bijenvereniging. Beide voorzitters waren zeer te spreken over de brochure, omdat volgens hen enerzijds goed is om de biodiversiteit in de stedelijke omgeving en buitengebied te stimuleren en anderzijds om het soortenrijkdom in stedelijke omgeving te verbreden. De soortentabellen zijn hiervoor een uitstekend middel.

Bestellen
De brochure kwam tot stand door samenwerking van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Plant Publicity Holland. De kosten van de brochure zijn € 3,00 per stuk (inclusief btw en verzendkosten). De brochure is op te vragen per mail bij Plant Publicity Holland met vermelding Biodiversiteit. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van adresgegevens.

Jaar van de biodiversiteit
2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. Imkervereniging Nijmegen, dat haar 100-jarige jubileum vierde, heeft daarom gekozen voor het thema bevorderen biodiversiteit met drachtplanten (en de honingbij als ambassadeur voor bevorderen biodiversiteit) als thema van haar jubileum symposium.

Tijdens het symposium werd door de imkervereniging de bijenboom (Tetradium daniellii) aangeboden aan wethouder Turgay Tankir (Openbare Ruimte & Wijken). De boom wordt geplant in het Goffertpark.

Op 10 november wordt tijdens het symposium ‘Groen en Gezondheid’, georganiseerd door Entente Florale,  het eerste exemplaar van de brochure ‘Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk’ aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De brochure is bestemd voor gemeenten, GGD’en en maatschappelijke organisaties zoals corporaties. Zij kunnen er inspiratie in vinden om met groen de gezondheid van bewoners te bevorderen. De brochure bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen groen en gezondheid.

Inspirerende praktijkvoorbeelden
Daarna volgen tien inspirerende praktijkvoorbeelden uit Nederland van hoe groen ingezet kan worden om de gezondheid van bewoners te verbeteren. De brochure wordt afgesloten met een stappenplan voor het realiseren van een groene en gezonde wijk. Daarin staan suggesties waar op moet worden gelet bij de planvorming, het proces, het ontwerp, de inrichting, het beheer, het onderhoud en de financiering.

Samenwerking tussen groen- en gezondheidssector
De inspiratiebrochure is tot stand gekomen door samenwerking tussen EMGO+ Instituut, Kenniscentrum Recreatie, ministerie van LNV (nu: EL&I), Plant Publicity Holland, GGD Nederland, GGD IJsselland, Bureau Gezondheid Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland, GGD van Hulpverlening Gelderland Midden, GGD Amsterdam, GGD Hollands Midden en GGD Rotterdam-Rijnmond.

Symposium ‘Groen en Gezondheid’
Het symposium ‘Groen en Gezondheid’ vindt plaats op 10 november in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Vijf sprekers vanuit wetenschap, gezondheidszorg, architectuur, zorgverzekering en groene financiering geven hun visie op het belang en de mogelijkheden van het groen voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg en het belang van een integrale aanpak en de gezonde financiering daarvan. Het bijwonen van dit symposium is gratis. 

Download ´Een groene gezonde wijk´ »
 

Zaanstad telt zestigduizend bomen die nu de groene longen van de stad vormen en zij bepalen mede de leefbaarheid van de wijken. Daarvan dragen 314 bomen het etiket ‘waardevol’. Deze nemen in de visie van de gemeente dan ook een bijzondere plek in. In de brochure ‘Natuurlijk belangrijk’ laat Zaanstad zien hoe belangrijk bomen en groen voor een leefbare stad zijn.

Na de Tweede Wereldoorlog was Zaanstad een stad zonder bomen? Ze werden in de laatste oorlogsjaren allemaal gekapt. Na de Tweede Wereldoorlog zijn in hoog tempo snel groeiende bomen geplant, die vaak niet ouder werden dan 50 jaar. Na 1975 werden de zaken anders aangepakt; er kwamen langzaam groeiende bomen zoals iepen, essen, platanen en kastanjes.

Stad zonder bomen, nooit meer
Door de bouw van huizen, bedrijventerreinen en wegen was kap niet altijd te vermijden. Ook eisten ziektes en overlast hun tol. Zaanstad kiest nu op allerlei fronten voor bomen, heeft een herplantingsplan en besteedt aandacht aan de bijzondere bomen met een speciaal onderhoudsprogramma. Want een stad zonder bomen? Dat nooit meer!

Lees het volledige bericht »
Download de brochure ‘Natuurlijk belangrijk’ »

Bron:
Zaanstad