Tij­de­lij­ke natuur op braak­lig­gen­de grond in Hoofd­dorp

Park 20|20 in Hoofd­dorp opent moes­tuin en tij­de­lij­ke natuur op braak­lig­gen­de stuk­ken grond   Met de ont­hul­ling van een infor­ma­tie­pa­neel heeft op woens­dag 26 augus­tus de fees­te­lij­ke inge­bruik­na­me plaats­ge­von­den van de tij­de­lijk natuur, moes­tuin en sport­fa­ci­li­tei­ten op Park 20|20, aan de Tau­rusa­ve­nue op Beu­­ken­horst-Zuid in Hoofd­dorp. Op de toe­kom­sti­ge bouw­ka­vels van Park 20|20 is met mede­wer­king van […]