Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA) bestaat 25 jaar

De Euro­pe­se over­koe­pe­len­de orga­ni­sa­tie van boom­kwe­ke­rij­or­ga­ni­sa­ties, Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA), is  opge­richt in 1991 en bestaat op 19 okto­ber 2016 een kwart eeuw.  Om dit heu­ge­lij­ke feit te vie­ren zal de ENA 25 bomen plan­ten. Bomen sym­bo­li­se­ren leven en dra­gen vol­op bij aan de kwa­li­teit van onze leef­om­ge­ving. Deze 25 bomen sym­bo­li­se­ren ook de mil­jar­den […]