Digi­ta­le bomen­kaart in Lely­stad en Amster­dam

De gemeen­te Lely­stad heeft een digi­ta­le Bij­zon­de­re Bomen­kaart samen­ge­steld. Aan­vra­gers kun­nen zo direct zien of voor het kap­pen van de boom een ver­gun­ning ver­eist is. De kaart is geac­tu­a­li­seerd en geeft aan voor wel­ke bomen een kap­ver­gun­ning dient te wor­den aan­ge­vraagd. Voor ande­re gemeen­te­lij­ke bomen han­teert de gemeen­te het kap­be­slis­sin­gen­sys­teem. Bij die bomen zal de […]