Het Bloe­sem­park staat in bloei

De bloei­pe­ri­o­de van de ker­sen­bloe­sem­bo­men in het Bloe­sem­park in het Amster­dam­se Bos is aan­ge­bro­ken. De weel­de aan bloe­sems kan nu bewon­derd wor­den! Als er nau­we­lijks wind is, kun­nen de bomen meer­de­re weken in bloei staan. Bij veel wind is de bloe­sem­pe­ri­o­de snel­ler voor­bij. Wees er dus op tijd bij als je het niet wilt mis­sen! […]