Cur­sus Maai­en met beleid – bloei­en­de ber­men in Ypen­burg

Op 22 april is de start­bij­een­komst voor de cur­sus Maai­en met beleid – bloei­en­de ber­men in Ypen­burg, Den Haag. Ken­ners van inheem­se plan­ten wor­den uit­ge­no­digd om bij deze bij­een­komst aan­we­zig te zijn. In deze cur­sus leren de deel­ne­mers hun gro­te ken­nis van de inheem­se plan­ten toe te pas­sen om een beheer­ad­vies te geven. Inlich­tin­gen en […]