Cursus Maaien met beleid – bloeiende bermen in Ypenburg

Op 22 april is de startbijeenkomst voor de cursus Maaien met beleid – bloeiende bermen in Ypenburg, Den Haag. Kenners van inheemse planten worden uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. In deze cursus leren de deelnemers hun grote kennis van de inheemse planten toe te passen om een beheeradvies te geven. Inlichtingen en opgeven bij Duurzaam Den Haag, Geert van Poelgeest, 070 – 364 30 70 of geert@duurzaamdenhaag.nl. De cursus is gratis.
De deelnemers ontvangen in de periode mei tot half juni een een-op-een begeleiding om overdag planten in diverse bermen in Ypenburg te inventariseren. Tijden en dagen worden in overleg vastgesteld. In de periode juni – juli worden ze eveneens persoonlijk begeleid bij het invoeren van de waarnemingen en het interpreteren van de gegevens. Deze invoer en interpretatie leidt tot een eigen beheersadvies voor de onderzochte berm. In september is er een slotbijeenkomst. Na de cursus toetst de gemeente Den Haag de beheeradviezen aan de maaibestekken die in Ypenburg worden gebruikt.