Utrecht stapt over op vol­le­dig bio­lo­gi­sche bloe­men

Dank­zij een aan­ge­no­men motie van de Par­tij voor de Die­ren en de Chris­ten­Unie maak het Utrecht­se col­le­ge van B&W een plan om zo snel moge­lijk over te stap­pen op bio­lo­gi­sche bloe­men. Dit geldt voor zowel bloem­bol­len als boe­ket­ten, zaden en plan­ten. PvdD-raads­­lid Eva van Esch: “Dank­zij onze motie gaat het col­le­ge écht aan de slag […]