Groe­ne long in Bil­zen in ere her­steld

Park Haff­mans in het Bel­gi­sche Bil­zen is zon­dag her­o­pend door bur­ge­mees­ter Johan Sau­wens. Sinds 2009 heeft het stads­be­stuur een flin­ke reno­va­tie door­ge­voerd in het park, dat acht hec­ta­re groot is. De groe­ne long telt maar liefst der­tig zeld­za­me soor­ten bomen. De stad kocht het park in 2008 van de erf­ge­na­men van Leon Haff­mans, bur­ge­mees­ter van […]

Stads­be­stuur Bil­zen wil €27 mil­joen inves­te­ren in De Groe­ne Stad

Het col­le­ge van de Bel­gi­sche plaats Bil­zen wil in het jaar­ac­tie­plan inzet­ten op een groe­ne stad en voor­ziet het €27 mil­joen aan inves­te­rin­gen. “Op het vlak van open­ba­re wer­ken en infra­struc­tuur zet­ten we in 2011 extra in op het onder­houd van de wegen, gebou­wen en groen. We mik­ken op het con­cept ‘De Groe­ne Stad’. Met […]