Natu­ra­lis lan­ceert Bij­en­ra­dar

Koos Bies­meij­er, bij­en­ex­pert en weten­schap­pe­lijk direc­teur van Natu­ra­lis, gaf zon­dag­mor­gen in het radio­pro­gram­ma Vroe­ge Vogels het start­sein voor het onder­zoeks­pro­ject Bij­en­ra­dar, waar­voor deel­na­me van het publiek nodig is. “We moe­ten weten hoe het met bij­en en bestui­ving gaat en nu kan ieder­een daar­mee hel­pen via www.bijenradar.nl,” zegt hij. Bies­meij­er bena­drukt dat bij­en belang­rijk zijn: “Ze […]