Bewonersparticipatie in Utrecht

Bewoners krijgen een grotere rol bij het beheer en onderhoud van plantsoenen, straten, parken en pleinen. Het college stelt hiervoor €100.000 extra beschikbaar. In totaal is er in 2008 €166.000 om bewoners te begeleiden bij het zelf onderhouden van de openbare ruimte. Zelfbeheer van de openbare ruimte levert veel op, voor zowel bewoners en ondernemers […]