Bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie in Utrecht

Bewo­ners krij­gen een gro­te­re rol bij het beheer en onder­houd van plant­soe­nen, stra­ten, par­ken en plei­nen. Het col­le­ge stelt hier­voor €100.000 extra beschik­baar. In totaal is er in 2008 €166.000 om bewo­ners te bege­lei­den bij het zelf onder­hou­den van de open­ba­re ruim­te. Zelf­be­heer van de open­ba­re ruim­te levert veel op, voor zowel bewo­ners en onder­ne­mers […]