Bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie in Utrecht

Bewo­ners krij­gen een gro­te­re rol bij het beheer en onder­houd van plant­soe­nen, stra­ten, par­ken en plei­nen. Het col­le­ge stelt hier­voor €100.000 extra beschik­baar. In totaal is er in 2008 €166.000 om bewo­ners te bege­lei­den bij het zelf onder­hou­den van de open­ba­re ruim­te. Zelf­be­heer van de open­ba­re ruim­te levert veel op, voor zowel bewo­ners en onder­ne­mers als de gemeen­te: meer con­tac­ten met buurt­ge­no­ten, gro­te­re soci­a­le con­tro­le, meer zorg voor de woon­om­ge­ving en een mooi­e­re open­ba­re ruim­te die past bij de wen­sen van de bewo­ners.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
soci­aal, inte­gra­tie, gemeen­te, bewo­ners

Bron:
Gemeen­te Utrecht
Nicis Insti­tu­te