Bewonersparticipatie in Utrecht

Bewoners krijgen een grotere rol bij het beheer en onderhoud van plantsoenen, straten, parken en pleinen. Het college stelt hiervoor €100.000 extra beschikbaar. In totaal is er in 2008 €166.000 om bewoners te begeleiden bij het zelf onderhouden van de openbare ruimte. Zelfbeheer van de openbare ruimte levert veel op, voor zowel bewoners en ondernemers als de gemeente: meer contacten met buurtgenoten, grotere sociale controle, meer zorg voor de woonomgeving en een mooiere openbare ruimte die past bij de wensen van de bewoners.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie

Ook interessant:
sociaal, integratie, gemeente, bewoners

Bron:
Gemeente Utrecht
Nicis Institute