Het bewe­gings­bank­je maakt de wijk, stad en park bewe­gings­vrien­de­lij­ker

Met het bewe­gings Bank­je, kort­weg BB’tje, wordt de stad, het bedrijfs­ter­rein en het school­plein hip­per en voor­al bewe­gings­vrien­de­lij­ker. De bank­jes zor­gen ervoor dat men­sen elkaar ont­moe­ten, samen gaan trai­nen, elkaar hier­in sti­mu­le­ren, uit­da­gen, infor­me­le ont­moe­tin­gen heb­ben en even­tu­e­le stress kwijt­ra­ken. Daar­naast wordt bij elk bewe­gings Bank­je geke­ken naar de opti­ma­le groen­in­rich­ting. Groen heeft name­lijk een […]