Oude­ren wel­kom in beweeg- en beleef­tuin in Nieuw-Ven­nep

“Oude­ren in de omge­ving van het Zomer­park nodig ik van har­te uit om mee te doen met de trai­nin­gen in de beweeg­tuin. Ook als ze een beper­king heb­ben”, zegt Duco Bau­wens. De Ven­ne­per en pre­sen­ta­tor van het tele­vi­sie­pro­gram­ma ‘Neder­land in bewe­ging’ is één van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de tuin. De beweeg- en beleef­tuin bij zorg­cen­trum […]