Zorg werkt ‘Beter­in­het­groen’

Begin decem­ber heb­ben twee minis­te­ries en een twaalf­tal par­tij­en en orga­ni­sa­ties op het gebied van ‘groen’ en ‘zorg’ een con­ve­nant gete­kend, gericht op bete­re benut­ting van de posi­tie­ve effec­ten van de groe­ne leef­om­ge­ving. Het ini­ti­a­tief voor deze ‘Green Deal’, onder de titel beterinhetgroen.nl, kwam van Medi­Quest, ken­nis­cen­trum op het gebied van gezond­heids­zorg. De Green Deal […]