Zorg werkt ‘Beterinhetgroen’

Begin december hebben twee ministeries en een twaalftal partijen en organisaties op het gebied van ‘groen’ en ‘zorg’ een convenant getekend, gericht op betere benutting van de positieve effecten van de groene leefomgeving. Het initiatief voor deze ‘Green Deal’, onder de titel beterinhetgroen.nl, kwam van MediQuest, kenniscentrum op het gebied van gezondheidszorg. De Green Deal is ondertekend op een congres voor o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams over zorg en ondersteuning in de buurt.
De positieve effecten van natuur op de gezondheid, zijn onbetwistbaar, maar de initiatiefnemers van ‘beterinhetgroen’ stellen vast dat veel mensen relevant aanbod bij hen in de buurt nog niet te vinden. Beterinhetgroen.nl stelt zich ten doel initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid beter vindbaar te maken voor professionals in de zorg, maar ook voor burgers en patiënten. Men verwacht dat in maart 2015 de website beterinhetgroen.nl volledig operationeel zal kunnen zijn.
De partijen die zich achter beterinhetgroen hebben geschaard zijn: Staatsbosbeheer, LandschappenNL, De Hart&Vaatgroep, Diabetesvereniging Nederland, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Progez, Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ), De Friesland Zorgverzekeraar, Landal GreenParks, de Rijksoverheid (Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en MediQuest.
 
Lees hier meer over Beterinhetgroen.