Beter in het Groen dank­zij nieu­we zoek­func­tie

Men­sen met dia­be­tes, een hart- en vaat­aan­doe­ning, depres­sie of bij­voor­beeld een burn-out vin­den nu nog mak­ke­lij­ker bege­leid aan­bod in de natuur. Beter in het Groen heeft een nieu­we zoek­func­tie! Na een eer­ste zoek­re­sul­taat van het gezon­de aan­bod in de buurt kan met ‘ver­fijn zoek­op­dracht’ gezocht wor­den naar aan­bod waar exper­ti­se aan­we­zig is voor de bege­lei­ding van […]