Kij­ken naar natuurfoto’s geeft rust

Dat ‘groen in de stad’ bij­draagt aan een gezon­de leef­om­ge­ving, dat wis­ten we al. De effec­ten van gezon­de lucht, het rust­ge­ven­de karak­ter van een park, een plant­soen of des­noods een enke­le boom in een druk­ke ste­de­lij­ke omge­ving, zijn bekend. Maar ook de aan­blik van ‘groen’, in de vorm van een foto aan de muur of […]