Colom­bi­aan­se gif­kik­kers bescher­men in Bel­gië groot­ste plan­ten­tui­nen ter wereld

In de Plan­ten­tuin in de Bel­gi­sche plaats Mei­se zijn pijl­gif­kik­kers voort­aan ver­ant­woor­de­lijk voor de bestrij­ding van insec­ten. Hier­mee maakt de Plan­ten­tuin het gebruik van scha­de­lij­ke bestrij­dings­mid­de­len over­bo­dig. Plan­ten­tuin Mei­se, in de buurt van Brus­sel, is met 92 hec­ta­re een van de groot­ste plan­ten­tui­nen ter wereld. De tuin her­bergt 18.000 plan­ten­soor­ten. Om deze plan­ten bio­lo­gi­sche te […]