Dak­goe­roe Jans­sen: ‘Ver­groen de daken van bedrijfs­ge­bou­wen’

Dak­in­no­va­tor, ambas­sa­deur van inno­va­tief groen, dak­goe­roe, cre­a­tor van urban jun­gles – het ont­breekt bouw­kun­di­ge Stef Jans­sen niet aan naam­ge­vin­gen en ande­re tek­sten, in zijn rol als sti­mu­la­tor van de ver­groe­ning van onze ste­den. In VHG-maga­­zi­­ne, het nieuws­ma­ga­zi­ne voor onder­ne­mers in het groen, doet hij een aan­ste­ke­lij­ke poging om de groe­ne onder­ne­mers in te scha­ke­len bij […]