Dakgoeroe Janssen: ‘Vergroen de daken van bedrijfsgebouwen’

Dakinnovator, ambassadeur van innovatief groen, dakgoeroe, creator van urban jungles – het ontbreekt bouwkundige Stef Janssen niet aan naamgevingen en andere teksten, in zijn rol als stimulator van de vergroening van onze steden. In VHG-magazine, het nieuwsmagazine voor ondernemers in het groen, doet hij een aanstekelijke poging om de groene ondernemers in te schakelen bij de realisatie van zijn visie: de 600 vierkante kilometers ongebruikt plat dakoppervlak van bedrijfsgebouwen inzetten voor de vergroening van steden en bedrijventerreinen. ‘De duurste vierkante kilopmeters in Nederland liggen op het dak en worden nauwelijks gebruikt!’
Janssen ziet een stad als Singapore als voorbeeld van hoe het kan. Biotopen creëren, op een beperkt oppervlak, en die op elkaar laten aansluiten. Hij pleit voor oases in de stad, waar verschillende biotopen zich kunnen ontwikkelen: ‘Zo kun je de functiescheiding tussen het buitengebied en de stad opheffen’. Zelf neemt hij de taak op zich om daar waar politici en beleidsmakers steeds vaker deals en afspraken maken om bij ontwikkelplannen ruimte te scheppen voor groen, het groene bedrijfsleven te helpen daarop in te haken – op een innovatieve manier.
Bron: VHG-magazine jaargang 8, nummer 6, december 2014