Een groe­ne heg als alter­na­tief voor schut­ting

Peter Bon­gers is al ruim der­tig jaar actief in de boom­kwe­ke­rij. Met pas­sie en gedre­ven­heid bestiert hij zijn bedrijf in het Bra­bant­se Boe­kel. Kwa­li­teit en inno­va­tie zijn de kern­waar­den van het bedrijf, zo valt op de site te lezen. Peter Bon­gers, eige­naar en oprich­ter, heeft zijn bedrijf door de jaren heen dan ook zien ver­an­de­ren. […]