Bar­be­cue­ver­bod in Amster­dam­se par­ken

Steeds meer men­sen maken gebruik van de par­ken in Amster­dam en om scha­de aan de par­ken en over­last voor bezoe­kers en omwo­nen­den te beper­ken, stelt de gemeen­te een bar­be­cue­ver­bod in voor een aan­tal par­ken. In het Von­del­park, Sarp­ha­ti­park, Gijs­brecht van Aem­stel­park en het Mar­tin Luther King­park blijft het op een aan­tal plek­ken wel toe­ge­staan om […]