Groen staat in het mid­del­punt van nieu­we plan­nen bad­hoe­ver­dorp

Tij­dens de open­ba­re dorps­raad­bij­een­komst van maan­dag staat het groen in Bad­hoe­ve­dorp in het mid­del­punt. Gemeen­te­lijk gebieds­be­heer­der Mar­cel Leek schetst voor de der­tig aan­we­zi­gen wel­ke baten voor­al het groen voor een dorp of straat kan heb­ben. In de open­ba­re ruim­te leidt dit tot de con­clu­sie dat wij­ken met veel groen een gro­te­re soci­a­le cohe­sie en meer […]