Ats­ma loopt warm voor natuur­lij­ke aan­pak water­over­last

Staats­se­cre­ta­ris Joop Ats­ma (Infra­struc­tuur en Mili­eu) is enthou­si­ast over de natuur­lij­ke aan­pak van water­over­last. Het sys­teem werkt vol­gens hem. “Je zou wel gek zijn als je deze com­bi­na­tie van water­vei­lig­heid, natuur, recre­a­tie en land­bouw laat liggen’’, zei Ats­ma maan­dag aan het ein­de van een werk­be­zoek aan De Onlan­den.  Dit natuur­ge­bied, onder de rook van de […]

Staats­se­cre­ta­ris Ats­ma: “Stop het bete­ge­len van tui­nen”

Staats­se­cre­ta­ris Joop Ats­ma (Mili­eu) wil dat Neder­lan­ders stop­pen met het bete­ge­len van tui­nen. De CDA’er windt zich enorm op over het ver­dwij­nen van tui­nen met plan­ten, omdat het vol­gens hem slecht is voor de ’biodiversiteit’ en ’waterhuishouding’. „In veel ste­den kan het water geen kant meer op”, zegt Ats­ma in het Bra­bants Dag­blad. De staats­se­cre­ta­ris, […]