Oproep: Waar wil jij een boom?

Met de actie ‘Boom in je buurt!’ geeft Atlas Natuur­lijk Kapi­taal, een ini­ti­a­tief van het RIVM en Nudg­de, ieder­een in Neder­land de moge­lijk­heid om een voor­stel te doen voor het plan­ten van een boom in zijn of haar leef­om­ge­ving. Deze actie loopt tot 16 janu­a­ri 2016. Door het plan­ten van een boom ver­be­tert de leef­om­ge­ving: bomen […]