Smart City Expe­rien­ce Lab op zoek naar slim­me (groe­ne) oplos­sin­gen

Heb jij een slim­me (groe­ne) oplos­sing voor groot­ste­de­lij­ke uit­da­gin­gen die je graag wil laten zien aan vak­ge­no­ten, inter­na­ti­o­na­le dele­ga­ties en inwo­ners van Amster­dam? Doe dan mee aan het Amster­dam Smart City Expe­rien­ce Lab! In de eer­ste helft van 2016 is Neder­land voor­zit­ter van de Euro­pe­se Unie. Het Mari­ne­ter­rein Amster­dam, nu al thuis­ba­sis van veel inno­va­tie­ve […]