Bomen geplant op ter­rein Ame­ri­kaan­se ambas­sa­de

Op het ter­rein van de nieu­we Ame­ri­kaan­se ambas­sa­de in Was­se­naar plan­ten de bur­ge­mees­ters van Den Haag en Was­se­naar vrij­dag­mid­dag bomen. Dit in het kader van de vie­ring van Earth Day. De bomen staan sym­bool voor de samen­wer­king tus­sen de Ver­e­nig­de Sta­ten en de gemeen­ten Den Haag en Was­se­naar. Lees het vol­le­di­ge bericht op Radio TV […]

Ame­ri­kaan­se rock­band Pearl Jam plant bomen

De Ame­ri­kaan­se rock­band Pearl Jam heeft ruim 200 dui­zend dol­lar geïnvesteerd in een bos bij Seatt­le. De band wil zo de CO2 uit­stoot com­pen­se­ren die vrij­kwam tij­dens hun laat­ste tour­nee. Naar schat­ting is er toen zo’n 7 dui­zend ton car­bon dioxi­de in de lucht geko­men. Vol­gens gita­rist Sto­ne Gos­sard heeft het ini­ti­a­tief van Pearl Jam […]