Bomen kun­nen levens red­den

Dat is de uit­komst van een stu­die die in 2014 gedaan is David J. Nowak, Sato­shi Hira­baya­shi, Alli­son Bodi­ne en Eric Green­field en waar­van de uit­kom­sten onlangs gepu­bli­ceerd wer­den in het tijd­schrift ‘Envi­ron­men­tal Pol­lu­ti­on’. Nowak en zijn team onder­zoch­ten het effect van bomen en bos­sen op de lucht­kwa­li­teit en de volks­ge­zond­heid in de Ver­e­nig­de Sta­ten. […]