Factsheets (WUR)

 10,00

Categorie:

Beschrijving

Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding
en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de eff ecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief
eff ect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Dit document biedt meer inzicht in de algemene voordelen van groen en is daarmee een
aanvulling op de factsheets die specifi ek ingaan op de meerwaarde van groen in relatie tot gezondheid en welbevinden bij Wonen, Werken, Leren en Zorg.