Op 29 november is er een bijeenkomst in Amsterdam, Zuidas. Locatie De Thomas in Amsterdam Zuid.

Het programma is als volgt:
“Europese steden werken gezamenlijk aan het identificeren van hittestress en ontwikkelen van praktische verkoelingsinterventies voor warme dagen in het project Cool Towns” link door Gideon Spanjar, projectleider en senior onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Ook komt een verkenning naar het gemeten en genoten thermisch comfort van de Zuidas aan bod.

Presentatie “Op weg naar een meer aantrekkelijk en klimaatbestendig Den Haag”, door Wiebke Klemm, Projectleider Nature Smart Cities/ Expert Duurzame Leefomgeving gemeente Den Haag.

Praktische informatie bijeenkomsten:
13.00 inloop
13.30 uur start programma
16.30 uur afsluiting programma met een hapje en drankje

Excursie
Inleiding water en klimaatadaptatie op de Zuidas door Wijbrand Sommer, waterexpert van de gemeente Amsterdam, tijdens een wandeling door de Zuidas.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje.
Bij vragen kunt u de organisatie bereiken via info@degroenestad.nl

Aanmelden kan hier >…

Geen kosten aan verbonden
Deze bijeenkomsten worden gefinancierd met steun van de Europese Unie. Daarom zijn er aan de deelname geen kosten verbonden. Om de beschikbare plekken optimaal te benutten brengen we 99,- euro excl. btw in rekening bij afwezigheid zonder afmelding binnen 48 uur.

De laatste bijeenkomst is:
14 december Almere, locatie Aeres HBO in Almere

Dit najaar organiseert Green Cities Europe vier middagen ter inspiratie voor gemeenten in het kader van groene, gezonde en leefbare steden. Iedere gemeente staat voor de opgave van vergroening. Maar hoe? Deze excursies staan in het kader van kennisdeling tussen (beleidsmedewerkers van) gemeenten en andere direct betrokkenen. Na de presentaties volgt een excursie ‘langs de praktijk’, waarbij kennis, ervaringen en praktische inzichten met elkaar gedeeld worden. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor gemeenten.

Programma Nijmegen

    • 13.00 – 13.30 uur Inloop
    • Presentatie Ton Verhoeven van de gemeente Nijmegen over urgentie van de groene stad en hoe Nijmegen daar op inspeelt. Ton is beleidsadviseur Groen en Klimaatadaptatie.
    • Inleiding door Steffen Nijhuis, afdelingsleider Onderzoek Urbanism TU Delft Klimaatadaptief, geeft een presentatie over het ontwerpen van stedelijke ruimte met als vertrekpunt het veranderende klimaat.
    • Excursie: Madeleen Helmer, projectleider hitteadaptatie van het Klimaatverbond Nederland neemt ons mee op wijksafari
    • De bijeenkomst wordt rond half vijf afgesloten met een drankje en een hapje

Aanmelden

Per bijeenkomst is ruimte voor maximaal 35 deelnemers. De inhoud is het meest interessant voor beleidsambtenaren bij gemeentelijke en provinciale overheden. Zij krijgen voorrang bij de beschikbare plaatsen. Andere deelnemers kunnen zich aanmelden en kunnen deelnemen indien plekken beschikbaar.
Deze bijeenkomsten worden gefinancierd met steun van de Europese Unie. Daarom zijn er aan de deelname geen kosten verbonden.

Aanmelden voor Nijmegen kan hier