Drones in de natuur, hulp of overlast?

Wat kunnen natuurbeheerders doen met drones? Kunnen drones hen helpen bij inventarisaties? Kun je ze inzetten bij voorlichting of toezicht? Er zijn mogelijkheden.
Met drones, kleine onbemande vliegtuigjes die je op afstand kunt bedienen, kunnen terreinbeherende natuurorganisaties slecht bereikbare plekken bereiken. Met de camera’s in de drones kunnen ze zo toezicht houden. Zo kun je stropers opsporen of je kunt er bezoekersaantallen mee tellen. Er zijn tal van mogelijke toepassingen voor natuurorganisaties, zo blijkt uit rapport ‘Drones: verkenning voor de natuur’.
Natuurbeheer
Met de toepassingen van drones is al veel ervaring in de militaire wereld, maar ook elders groeit het aantal mogelijke toepassingen. Denk aan de toepassingen in precisielandbouw, gewasbescherming of klimaatonderzoek. Ook voor natuurbeheer zijn er steeds meer mogelijkheden. Ze kun je drones inzetten voor inventarisaties. Ze kunnen bodemanalyses uitvoeren, droogtes in kaart brengen, afstanden opmeten of je kunt ze inzetten bij vegetatiekartering. En bij toezicht en handhaving kunnen ze je helpen door illegale afvaldumpingen of stropers op te sporen. En drones kunnen je helpen bij transport door voedsel te leveren voor kleine dieren op moeilijke plekken.
Verstoring
Natuurorganisaties kunnen er tijd en geld mee besparen in natuurbeheer, maar die organisaties zijn nog wel terughoudend. Er is wat scepsis. Drones kunnen verstorend werken; ze maken lawaai. Toch werken drones minder verstorend dan helikopters bijvoorbeeld, die gebruikt worden in de Oostvaardersplassen om grote grazers te tellen. Je krijgt meer en duidelijker detail.
In het rapport zijn een aantal cases uitgewerkt. Denk aan een drone die bomen plant, die je inzet bij brandpreventie of die plagen bestrijdt. In het rapport staan ook regels voor toepassing van drones. Zo moet je je in natuurterreinen houden aan de vogel- en habitatrichtlijnen. Om verstoringen te voorkomen zouden terreinbeherende organisaties er goed aan doen zelf aanvullende richtlijnen voor gebruik van drones op te stellen.
bron: groenkennisnet.nl