Dool­hof van zon­ne­bloe­men in de stad

Op voor­ma­lig sport­park Elzen­ha­gen in Amster­­dam-Noord bloei­en sinds kort 20.000 zon­ne­bloe­men. Afge­lo­pen mei heeft een groep Amster­dam­mers de bloe­men in de vorm van een dool­hof gezaaid. ‘We wil­len de stad iets­je mooi­er maken,’ aldus Arthur de Smidt, één van de aan­ja­gers van het pro­ject. Het dool­hof is elke zater­dag en zon­dag open van 12:00 tot […]