Groen opper­vlak Wenen ver­dub­be­len met groe­ne daken en gevels

De stad Wenen beslaat in totaal een opper­vlak van 41.000 hec­ta­re. Ruw­weg de helft daar­van, 19.000 ha, is ‘groen’, althans zou groen moe­ten zijn, vol­gens de bestem­mings­plan­nen. Vol­gens bere­ke­nin­gen van Jur­gen Preis van het Ween­se gemeen­te­be­stuur en weten­schap­per dr. Doris Damy­a­no­vic zou in de strijd tegen het hit­­te-eiland effect van de ste­de­lij­ke bebou­wing, 5.600 ha […]