NASA: “Extra plan­ten­groei kan de opwar­ming wel eens flink tem­pe­ren”

NASA, ver­ant­woor­de­lijk is voor het Ame­ri­kaan­se ruim­te­vaart­pro­gram­ma, ver­moedt dat extra plan­ten­groei de opwar­ming van de aar­de wel eens flink kan gaan dem­pen. Het gaat om de extra groei van plan­ten en bomen, dank­zij de stij­ging van de CO2-con­­cen­tra­­tie. Door de groei van plan­ten en bomen vangt de bio­sfeer niet alleen meer CO2 af. Een ander […]

Natuur moet wel leuk blij­ven

Nee, wij men­sen accep­te­ren geen pech. We eisen zeker­heid en vei­lig­heid. Ook in de natuur. Die is leuk, maar je moet er wel regel­ma­tig de schaar inzet­ten. Zelfs op de Velu­we wor­den daar­om nu door Natuur­mo­nu­men­ten de bomen langs de paden van over­han­gen­de tak­ken ont­daan. Want stel je voor dat in deze wil­der­nis iemand al […]