Anne­ma­rie Jor­rits­ma (VNG) neemt pos­ter en boek ‘Groen Loont!’ in ont­vangst

Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), heeft gis­te­ren­mid­dag de pos­ter en het boek ‘Groen Loont’ in ont­vangst geno­men.  Deze uit­rei­king uit han­den van Bert Gijs­berts, namens de ini­ti­a­tief­ne­mers van Groen Loont, is tevens de aftrap van de cam­pag­ne Groen Loont. Gijs­berts bena­druk­te in zijn toe­spraak dat in deze cam­pag­ne de eco­no­mi­sche […]