Ver­ras­sen­de tui­nen­tocht door Rot­ter­dam

Tuin­lief­heb­bers kun­nen het week­end van 18 en 19 juni genie­ten van 109 Ver­bor­gen Tui­nen ver­spreid over de stad Rot­ter­dam. Een tocht langs de tui­nen in de ver­schil­len­de wij­ken is een gewel­di­ge manier om de onbe­ken­de en ver­ras­sen­de kant van Rot­ter­dam te ont­dek­ken. Groe­ne school­plei­nen Het accent ligt op privétuinen, maar er zijn ook enke­le muse­um­tui­nen, […]