Ste­de­bouw & Archi­tec­tuur over groe­ne daken

In num­mer 4 van Ste­de­bouw & Archi­tec­tuur wordt veel aan­dacht besteed aan groe­ne daken, van land­schap­pe­lij­ke daken tot dak­land­schap­pen. Er is aan­dacht voor de plan­nen van Rot­ter­dam, voor de groe­ne boven­stad, voor ener­gie­da­ken en voor een onder­zoek van Hoge­school van Hall Laren­stein naar water­buf­fe­ring en reten­tie van groe­ne daken. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier meer infor­ma­tie Ook […]