Berichten

Brancheorganisatie VHG heeft onlangs het rapport ‘De Meerwaarde van Groen’ uitgebracht, waarin het belang van het groen centraal staat. Aangezien steeds meer bestuurders, bewoners, bedrijven, corporaties en ontwikkelaars  de meerwaarde van groen inzien in hun eigen gemeente, wijk of project.

Met de bezuinigingsronde op de gemeentebegrotingen dreigt een verschaling in de aanleg en het onderhoud van groen, schrijft de VHG op haar site. Met alle gevaren voor verloedering, verstening en verrommeling op de middellange termijn.

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2010 in zicht zal de brancheorganisatie VHG daarom actief het thema groen op de politieke agenda zetten. 

Investeren in groen levert op
Groen blijft essentieel om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de ambities voor milieu en klimaat te behalen.

Investeren in het groene kapitaal binnen de gemeente levert uiteindelijk veel maatschappelijk rendement op, zo is de boodschap. De VHG doet dit samen met strategische partners binnen groene netwerken zoals het Groenforum en De Groene Stad.

Bron:
VHG

Veel stedelijke regio’s in Nederland hebben een tekort aan recreatiegroen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s’. Het rapport ‘Recreatief groen in de stedelijke regio’s’ van VROM verscheen gisteren.

In sommige gevallen loopt het tekort aan recreatiegroen op tot ruim 60 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Recreatie (KCR) en Motivaction dat in opdracht van VROM (programma Mooi Nederland) is uitgevoerd. VROM wil met dit onderzoek een beter beeld krijgen van de groentekorten in stedelijke regio’s om afspraken te kunnen maken over de aanpak ervan.

Groene ruimte voor wandelen en fietsen
Het KCR heeft aan de hand van haar Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM) de tekorten berekend aan groene ruimte voor wandelen en fietsen in 24 stedelijke regio’s.

Dit gebeurt door de vraag naar deze activiteiten op basis van de bevolkingssamenstelling te vergelijken met de beschikbare groene recreatieruimte. Hieruit blijkt dat in tien regio’s sprake is van een tekort van meer dan 20%, oplopend tot zelfs boven 60%.

Sociaal-demografische kenmerken
Daarnaast is ook op basis van sociaal-demografische kenmerken van de bevolking onderzocht aan welke typen groen de stedelingen behoefte hebben. Hieruit blijkt dat in stedelijke regio’s groen relatief vaker een sociale functie heeft voor de recreanten.

Groentekorten aanpakken
Het onderzoek heeft een bruikbare indicatie van de groenopgave opgeleverd en wordt gezien als goed vertrekpunt voor gesprekken met de regio’s om de tekorten aan te pakken. Toch kan er nog veel verbeterd worden aan de bestaande recreatiemodellen.

Waar de opgave voor bijvoorbeeld woningbouw en mobiliteit tot achter de komma is te berekenen. Zo houden de gebruikte modellen nog onvoldoende rekening met de kwaliteit van het vraag en aanbod. Het Rijk zet zich daarom samen met medeoverheden en kennisinstellingen in voor een verdere verbetering van de methodiek.

Download het rapport »

Bron:
VROM