Meer bomen doen over­stro­mings­wa­ter met een vijf­de afne­men

Het doel­ge­richt aan­plan­ten van bomen op de oevers van rivie­ren kan de hoe­veel­heid over­stro­mings­wa­ter met twin­tig pro­cent doen afne­men. Dat bere­ken­den onder­zoe­kers van de uni­ver­si­tei­ten van Bir­ming­ham en Sou­t­hamp­ton. Voor hun stu­die onder­zoch­ten de weten­schap­pers het stroom­ge­bied van New Forest, stroom­op­waarts van de stad Broc­ken­hurst in Groot-Brit­tan­­nië. Ze wil­den nagaan hoe het stra­te­gisch aan­plan­ten van bomen […]