Amster­dam ver­bindt naam aan Flo­ri­a­de 2022

De gemeen­te Amster­dam ver­bindt haar naam Amster­dam aan de Flo­ri­a­de 2022 in Alme­re. Amster­dam ziet kan­sen in Flo­ri­a­de 2022 en ver­bindt daar­om haar naam aan dit inter­na­ti­o­na­le eve­ne­ment. Het Col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam is ver­heugd over het bin­nen­ha­len van de Flo­ri­a­de 2022 naar de Metro­pool Regio Amster­dam. Als blijk hier­van ver­bindt de hoofd­stad haar […]