Omge­ving spoor­tun­nel Delft wordt groe­ne oase

De omge­ving rond­om het beton­nen dak van de spoor­tun­nel in Delft wordt een groe­ne oase. In totaal moe­ten 608 bomen bij­dra­gen aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Dins­dag wor­den de eer­ste 89 bomen geplaatst. Het is een speer­punt voor de lan­de­lij­ke en pro­vin­ci­a­le over­he­den: Een duur­za­me­re inrich­ting van de stad. Het kale stuk grond rond­om de nieu­we […]