Geva­ri­eer­de beplan­ting in de stad bevor­dert de bio­di­ver­si­teit

Bio­di­ver­si­teit is niet alleen iets voor in de natuur. Ook in de stad is het goed om veel ver­schil­len­de plan­ten te heb­ben. Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) laat zien hoe groen­be­heer­ders plan­ten en bomen kun­nen inzet­ten voor een geva­ri­eerd die­ren­le­ven. Wie aan bio­di­ver­si­teit denkt, komt niet zo snel uit bij de stad. Toch biedt juist […]