Column van Lode­wijk Hoeks­tra: De Groe­ne Stad van de Toe­komst cre­ëer je samen

Alme­re maakt zich op om in 2022 de mon­di­a­le mani­fes­ta­tie van de pres­ta­ties van de tuin­bouw te huis­ves­ten. Een­maal in de tien jaar wordt de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling geor­ga­ni­seerd. Nu al, ruim vijf jaar voor­dat de ‘deu­ren’ van Flo­ri­a­de 2022 open­gaan, wordt er hard gewerkt om van deze Flo­ri­a­de een suc­ces te maken. Niet alleen tij­dens het […]