Bos­koop­se boom­kwe­kers ope­nen hun deu­ren voor geïnteresseerden

Dat Bos­koop op wereld­schaal de baker­mat van de tuin­plant is, is in het boom­kwe­ker­ij­vak bekend. Voor veel con­su­men­ten en omwo­nen­den is dit een ver­ras­sing en ook de poli­tiek lijkt dit ondanks de Green­port-sta­­tus nog wel eens te ver­ge­ten. Om hun trots te tonen, ope­nen diver­se kwe­kers daar­om op zater­dag 18 juni hun deu­ren voor het […]